เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - Kalasin Province Administrative Organization

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2562
ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 วันที่ 29 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 วันที่ 26 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 วันที่ 22 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 19 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 วันที่ 5 กันยายน 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 วันที่ 29 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2566


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์ Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1847 ครั้ง
Month : 45,985 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 576,188 ครั้ง