อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   2   อัลบั้ม สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิส