แสดงรายละเอียดข่าว : ประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


เนื้อหาข่าว :   

                  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2555  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  โดยมี  นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติหน้าที่นายก  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะจากองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 คน เข้าร่วมในการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในครั้งนี้

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  รับผิดชอบในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละท้องถิ่นได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา  เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2555 10:41:06
อัพเดทข่าวล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565 15:49:39