แสดงรายละเอียดข่าว : โครงการเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวกิจกรรม หัวข้อข่าว : โครงการเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด


เนื้อหาข่าว :   

 

 

>>>  โครงการเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  <<<
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 2 กุมภาพันธ์ 2557 12:01:27
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -