แสดงรายละเอียดข่าว : โครงการเวทีประชุมประชาคมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : โครงการเวทีประชุมประชาคมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ


เนื้อหาข่าว :   

 

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 28 มิถุนายน 2562 18:14:31
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -