แสดงรายละเอียดข่าว : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อถือปฏิบัติ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อถือปฏิบัติ


เนื้อหาข่าว :   

กองพัสดุและทรัพยสินได้รวบรวมข้อมูล พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องไว้ที่ส่วน "ดาวน์โหลด" แล้วสำหรับใช้อ้างอิง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 2 ตุลาคม 2560 21:29:53
อัพเดทข่าวล่าสุด : 28 กรกฏาคม 2563 08:17:32