แสดงรายละเอียดข่าว : ขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม


เนื้อหาข่าว :   

 

 

 -->> แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ (น้ำมัน/ก๊าซ)

-->> แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่ง พรบ.องค์การบริหารสว่นจังหวัด พ.ศ. 2540
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 25 มิถุนายน 2562 09:04:19
อัพเดทข่าวล่าสุด : 25 มิถุนายน 2562 09:10:01