แสดงรายละเอียดข่าว : สถิติการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : สถิติการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม


เนื้อหาข่าว :   
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 28 มิถุนายน 2562 12:49:30
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -