แสดงรายละเอียดข่าว : ตารางออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวกิจกรรม หัวข้อข่าว : ตารางออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


เนื้อหาข่าว :