กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  โรงเรียนเมืองสมเด็จ
----------------------------------------
  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
----------------------------------------
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
----------------------------------------
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองห้างพิทยา
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนบัวขาว
----------------------------------------
  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2181 ครั้ง
Month : 61,320 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 741,702 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางภัลลิกา ดลรักษ์
  ตำแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสุชาดา อภัยพัฒน์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมWarning: getimagesize(personal/photo/254.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\pao2011\p7\resize_person.php on line 3
  ชื่อ-นามสกุล -ว่าง-
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล -ว่าง-
  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางรัตนาพร สร้อยเสนา
  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 5  
   2  3  4  5