อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   1   อัลบั้ม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
โครงการปฏิบัติธรรม