แสดงรายละเอียดข่าว : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ผลงานทางวิชาการ หัวข้อข่าว : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


เนื้อหาข่าว :   

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  (7E)

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

                       โรงเรียนบัวขาว  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย                นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ปีการศึกษา          2553

----------------------------------------------

เอกสารประกอบ ที่นี่

----------------------------------------------
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 22 สิงหาคม 2555 10:50:05
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -