อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม  มีอัลบั้มทั้งหมด   3   อัลบั้ม หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนและ รพ.สต.
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด ป
ประชุมปิดตรวจโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 1