โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
  หมวด  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม   วันที่ประกาศ  13-07-2558

 

   

 

            เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายอนันต์  พิมพะสาลี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน  ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายและให้ความรู้ในการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์  กอรปกับเป็นการตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของ  พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  ซึ่งได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ  หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเป็นการส่งเสริมการเกษตร  ส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง  ปี  ๒๕๕๘  ขึ้น  เพื่อเพิ่มความรู้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการผลิตและการตลาดในการที่จะพัฒนาคุณภาพของมันสำปะหลังให้ตรงกับความต้องการของตลาด  เพิ่มศักยภาพผลผลิตให้สูงขึ้น   โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ของผู้เข้าอบรม

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  19  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
  วันพ่อแห่งชาติ 2558 
  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 
  โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ 
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015
     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 รวมพลคนปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดภา

     โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.