โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘
  หมวด  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม   วันที่ประกาศ  26-08-2558

 


 

 

          วันนี้ 24 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2558 

 

          ตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2550  ได้ขยายสิทธิของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น  โดยกำหนดไว้ทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐยิ่งขึ้น  ประกอบกับปัจจุบันข้อมูลประชากรผู้สู้อายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ทั้งปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร  จำนวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ.2556  มีทั้งสิ้น 64,623,000 คน มีจำนวนผู้สูงอายุรวม 15,925,000 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64 จำนวนประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2556 มีจำนวน 1,004,342 คน และมีจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 127,618 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00

 

          จากจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้อายุ และผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจาการถดถอยของสมรรถภาพทางร่างกายร่วมกับภาวะเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และมีผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2558  ขึ้น โดยนำร่องใน 12 อำเภอ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน อำเภอเขาวง  อำเภอฆ้องชัย อำเภอนาคู อำเภอสมเด็จ อำเภอท่าคันโท อำเภอนามน อำเภอคำม่วง อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอหนองกุงศรี

          โดยได้เชิญวิทยากรจากพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลในจังหัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้จำทำหลักสูตรในการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ  การดูแลโภชนาการ ตลอดจนการออกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
  วันพ่อแห่งชาติ 2558 
  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 
  โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 
  โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015
     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 รวมพลคนปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดภา

     โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.