โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
  หมวด  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม   วันที่ประกาศ  19-10-2558

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558 โดยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นนำโดยนายจักรฤษณ์ อิสริยะชัยกุลประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากสถานศึกษา50 แห่ง จาก 18 อำเภอ ใน จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีขบวนรณรงค์ต่อต้านทุจริต การประกวดผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การกล่าวสุนทรพจน์ ประกวดวาดภาพ และนิทรรศการการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์

นายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า หอการค้าจ.กาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่นที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติที่จะต้องเสียหายทั้งนี้กลุ่มเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดี โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งพวกเขานั้นจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต นอกเหนือจากการมีหน้าที่ร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว ยังต้องร่วมกันปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งในครอบครัว ชุมชนขยายวงกว้างออกเรื่อยๆ

ขณะที่การต่อต้านคอร์รัปชั่นระดับประเทศนั้นในภาพรวมหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่น กว่า 40 องค์กร มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากทั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สมาคมพ่อค้า สมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษากว่า 50 แห่ง ที่พร้อมขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ให้เป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบต่อไป  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
  วันพ่อแห่งชาติ 2558 
  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ 
  โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015
     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 รวมพลคนปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดภา

     โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.