โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม   วันที่ประกาศ  01-12-2558

 


          วันนี้ (5 พ.ย.58) เวลา 09.00 น.  ณ  บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (Health Home Stay) โดยมี นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอและท้องถิ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          ระบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการบริการที่เป็นบูรณาการกับมิติอื่นๆ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจและก่อให้เกิดรายได้ตรงกับคนในชุมชน  ตำบลนาบอนเป็นชุมชนหนึ่งที่มีรูปแบบการพักค้างแบบ Home Stay ที่มีทั้งคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลนาบอนมีการบริหารจัดการตั้งแต่ที่พัก ศูนย์บริการที่ครบวงจร การผลิตอาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

 

          ในขณะนี้ Health Home Stay ของตำบลนาบอน มีทั้งหมด 65 หลัง โดยโปรแกรม Home Stay จะเป็นแบบ 3 วัน 2 คืน (1,500 บาท/คน) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องสุขภาพ ประเพณีวัฒนาธรรม วิถีชีวิตของชาวภูไท และธรรมชาติสวยงามมีภูเขาล้อมลอบจะต้องไม่พลาด Health Home Stay ของตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างแน่นอน  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
  วันพ่อแห่งชาติ 2558 
  กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 
  โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ 
  โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015
     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 รวมพลคนปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดภา

     โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.