+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด       เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ       ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566       แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖       จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566       Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่     
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 29 เมษายน 2564 11:03:22   อ่าน : 863 ครั้ง
รายละเอียด :

 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคฯ

 

              โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  นำโดยนายอรุณ อิ่มสง่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดเต้นรำจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการประกวดดังกล่าวโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้นรำจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดการแสดง (Grain in Ear) 芒种 ( Grain in Ear) ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  คุณครูวิชาญ  อารีเอื้ออำนวยการฝึกซ้อมโดย  นายอรุณ อิ่มสง่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

 


               นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมีนโยบายด้านการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทางการศึกษาให้ทันสมัยและยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานสากลและโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาษาต่างประเทศได้มีการทำ MOU กับมูลนิธิขงจื้อ เพื่อจัดส่งครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งที่ผ่านมาไดมีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจำนวนหลายรุ่น และการแสดงที่ได้รับรางวัลดงกล่าวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรมภาษาจีนในโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีด้วย

 

https://fb.watch/57nXI1og0b/


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง​ ตำแหน่ง ครู​ วิทยฐานะ​ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมเด็จ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสารคาม​ ตำแหน่ง ครู​ วิทยฐานะ​ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางจารุวรรณี แพร่ศรีสกุล ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนายสมนึก พาธาณี ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนายพายุ วรรัตน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
  อ่านข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 2,121  
สถิติปีนี้ : 10,339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 297,485  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.