+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด       เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ       ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566       แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖       จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566       Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่     
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 13 โครงการ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 มีนาคม 2566 10:46:43   อ่าน : 92 ครั้ง
รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 13 โครงการ

 

1.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแดง หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว-บ้านนาบง หมู่๓ ตำบลหนองสรวง

อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงน้อย หมู่ ๓ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านหนอง หมู่ ๑๑ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาม หมู่ ๕ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านดงพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

4.ขอส่งสำสัญญาจ้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนองยางคำ หมู่ ๗ ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านดงสว่าง หมู่ ๗

ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5.ขอส่งสำสัญญาจ้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ ๓

ตำบลโพน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน)-บ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

6.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระหัง หมู่ ๒ ตำบลนาหัน อำเภอคำม่วง-บ้านห้วยยาง หมู่ ๔ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

7.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ ๔ ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน)-วัดป่าดอนตูม ตำบลหนองหิน หมู่ ๔ ตำบลหนองหิน(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

8.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ ๗ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์-บ้านหนองกะตัน หมู่ ๕ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

9.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ ๑ แปลง ๑ (โนนสำราญ) หมู่ ๙ ตำบลห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

10.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านนาเรียง หมู่ ๓ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านชัยวารี หมู่ ๒ ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

11.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุมรัว หมู่ ๘ (คำมะกูด) ตำบลบัวขาว-ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

12.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑๐ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด-บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

13.ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโก หมู่ ๗ ตำบลนาโก-บ้านหนองกะตัน หมู่ ๕ อำเภอหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : จัดซื้อจัดจ้าง
ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 8 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 10 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ
ส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ
  อ่านจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 2,120  
สถิติปีนี้ : 10,338  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 297,484  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.