เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1776 ครั้ง
Month : 54,407 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 677,324 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์
แบบฟอร์มสำรวจน้ำบาดาลเพื่อที่จะทำการเป่าล้างบ่อบาดาล
รายงานผลการปฏิบัติงานรื้อถอนและขนย้ายซากบ้านเรือนที่ประสบอัคคีภัย บ.ดอนยานาง ม.๑
แบบสำรวจ รายการขยะของเสียอันตราย
บทความ “Detroit to cut 2 lanes from major thoroughfare as part of safety initiative”เมือง Detroit ลดขนาดถนนสายหลักไป 2 เลน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการถนนปล
ทำไมนักภูมิสถาปัตย์จึงเป็นกุญแจสู่อนาคตของเมืองจึงเป็นกุญแจสู่อนาคตของเมือง
บทความเรื่อง“Pedestrian Cities/เมืองของคนเดินเท้า”
บทความ “101 small ways you can improve your city” ตอน 6
How to Design Streets for Humans—and Self-Driving Cars


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  บทความด้านผังเมือง
เมืองต่าง ๆ จะปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ถนนใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์หลังวิกฤติโควิดอย่างไร
6 วิธีที่นักวางแผนสามารถช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นหลังวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
บทความแปล เมืองของเรา ตอน 2
บทความแปล เมืองของเรา ตอน 1
กุญแจ 9 ข้อสู่ความปลอดภัยบนถนนในเมือง
10 อันดับบทความยอดนิยมของ Public Square ในปี 2019
เมื่อเมืองแมนฮัตตันเริ่มการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ East Midtown Greenway ที่รอคอยมานาน
รายงานผลการสารวจออกแบบ : เมืองแห่งการเดินในเฮลซิงกิ
การใช้แบบจำลองการจราจรในการออกแบบถนนเพื่อชาวเมืองโดยเฉพาะ
“การเสื่อมสภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของโลกสามารถฟื้นคืนเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วหากเราพบแนวทางใหม่ในการออกแบบเมือง” โดย Doug Voigt


  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์