หน้าหลัก | | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557       การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ       ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน 14 โครงการ       กิจกรรมกาแฟยามเช้า       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโถงรับรอง       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม       วันแม่แห่งชาติ 2557       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างในสถานศึกษา     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
       วันนี้ (25 ส.ค. 57) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการฝึ ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมกาแฟยามเช้า [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
       วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ ..... (อ่านต่อ)
วันแม่แห่งชาติ 2557 [แสดงจำนวน 75 ครั้ง]
       เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่เวลากลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์กา ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ Big Cleaning Day ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 101 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)
Big Cleaning Day จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 55 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 เวลา 13.30 น. ณ แยกโนนตาล นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร ข้าราชการ ..... (อ่านต่อ)
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาคืนธรรมชาติ [แสดงจำนวน 68 ครั้ง]
        วันนี้ (7 ส.ค.57) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บึงอร่าม นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬ ..... (อ่านต่อ)
โครงการพลังสตรีไทย สร้างบุญ สนองคุณชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
       โครงการพลังสตรีไทย สร้างบุญ สนองคุณชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจ ..... (อ่านต่อ)
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [แสดงจำนวน 54 ครั้ง]
       ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิร ..... (อ่านต่อ)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
        จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเ ..... (อ่านต่อ)
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 54 ครั้ง]
       วันนี้ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ถนนภิรมย์ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ ห ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 6/2557 [แสดงจำนวน 125 ครั้ง]
        รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2557 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 298 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗วันอัง ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ปี 2557 [แสดงจำนวน 240 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 2557 [แสดงจำนวน 329 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ วันอั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 2557 [แสดงจำนวน 401 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 [แสดงจำนวน 744 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างในสถานศึกษา [แสดงจำนวน 117 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร [แสดงจำนวน 107 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับโอนข้าราชการครูสังกัดอื่น [แสดงจำนวน 113 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครู ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ..... (อ่านต่อ)
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ ..... (อ่านต่อ)
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง โดย นางพิกุล เตะชะสี [แสดงจำนวน 143 ครั้ง]
       การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบต ..... (อ่านต่อ)
ผลงานทางวิชาการ นายชวิน พงษ์มา โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 173 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา ..... (อ่านต่อ)
ผลงานทางวิชาการ นายสงคราม ศรัทธาผล ครูชำนาญการ โรงเรียนลำปาววิทยาคม [แสดงจำนวน 429 ครั้ง]
       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ..... (อ่านต่อ)
คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในสังกัด อปท. ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 223 ครั้ง]
       แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานในแต่ละประเภท เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ [แสดงจำนวน 1,572 ครั้ง]
       การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ
(ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 322 ครั้ง]
       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียด (ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลัก ..... (อ่านต่อ)

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 56 [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ องคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 56 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 [แสดงจำนวน 23 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน 14 โครงการ [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโถงรับรอง [แสดงจำนวน 23 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโถงรับรอง ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อเครื่องสูบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ [แสดงจำนวน 36 ครั้ง]
       สอบราคาซื้อเครื่องสูบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 จํานวน 11 โครงการ [แสดงจำนวน 160 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 จํานวน 11 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำอาคารจอดรถยนต์ [แสดงจำนวน 40 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำอาคารจอดรถยนต์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่นั่งพักผ่อน [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่นั่งพักผ่อน ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ [แสดงจำนวน 35 ครั้ง]
       ประกาศ อบจ.กาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เพื่อใช้ในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ [แสดงจำนวน 57 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 148 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 21 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 155 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธ์ุ [แสดงจำนวน 279 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2557 ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 239  
สถิติปีนี้ : 18,559  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 93,034  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายผู้บริหาร
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2556
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.