หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช       ประาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม        ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน 4 โครงการ       ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลําห้วย และขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก,ขุดลอกหนองและก่อสร้างฝาย        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนเทศกาลกินกุ้งปลา ประจำปี 2558       พิธีแห่ผ้าอังสะและห่มผ้าพระพรหมภูมิปาโล       เทศกาลกินกุ้ง - ปลา กาฬสินธุ์ ปี 2558      
            ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
        วันนี้ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวั ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [แสดงจำนวน 27 ครั้ง]
        วันนี้ (22 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
       วันนี้ (22 เม.ย.58) เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมริมปาว นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายยศศรัณญู ณ กาฬสิน ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนเทศกาลกินกุ้งปลา ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 37 ครั้ง]
       มื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รอง ..... (อ่านต่อ)
พิธีแห่ผ้าอังสะและห่มผ้าพระพรหมภูมิปาโล [แสดงจำนวน 23 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 ณ บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายประยงค์โมคภา รองนายก อบจ. นายจงก ..... (อ่านต่อ)
เทศกาลกินกุ้ง - ปลา กาฬสินธุ์ ปี 2558 [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
        วานนี้ (8 เม.ย.58) ณ แหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจ ..... (อ่านต่อ)
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 57 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ น ..... (อ่านต่อ)
๓๑ มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรีของไทย [แสดงจำนวน 34 ครั้ง]
       วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายประโยง โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย [แสดงจำนวน 45 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลั ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 [แสดงจำนวน 71 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 [แสดงจำนวน 99 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 132 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 193 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       ประาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 299 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 486 ครั้ง]
       รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน [แสดงจำนวน 170 ครั้ง]
       รสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ตําแหน่งรองปลัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 169 ครั้ง]
       ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 417 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์การบ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [แสดงจำนวน 105 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 132 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน และเป็นหลักสำคัญขอ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 390 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 70 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 557 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ ..... (อ่านต่อ)
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป [แสดงจำนวน 97 ครั้ง]
       การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชา ส 22104 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 168 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 206 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน 4 โครงการ [แสดงจำนวน 28 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน 4 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลําห้วย และขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์ [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลําห้วย และขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก,ขุดลอกหนองและก่อสร้างฝาย [แสดงจำนวน 22 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก,ขุดลอกหนองและก่อสร้างฝาย ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
       สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองลําห้วย และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [แสดงจำนวน 76 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองลําห้วย และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และขุดลอกหนองลําห้วย [แสดงจำนวน 57 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และขุดลอกหนองลําห้วย ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก [แสดงจำนวน 55 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงสร้างการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal [แสดงจำนวน 79 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงสร้างการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal จํานวน 2 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัสน์หนองเลิงเปลือย [แสดงจำนวน 71 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัสน์หนองเลิงเปลือยอันเนื่องมาจากพระรา ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 53 ครั้ง]
       ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามั ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธ์ุ [แสดงจำนวน 668 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2557 ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 114  
สถิติเดือนนี้ : 3,208  
สถิติปีนี้ : 15,020  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 121,836  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2556
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.