หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๕๘        ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559       ประเพณีลอยกระทงอำเภอนาคูฟื้นฟูสนามบินเสรีไทย ประจำปี ๒๕๕๘        ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์       ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีลอยกระทงอำเภอนาคูฟื้นฟูสนามบินเสรีไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 11 ครั้ง]
       วันนี้ (25 พ.ย.58) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รอง ..... (อ่านต่อ)
กองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข [แสดงจำนวน 20 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 45 ครั้ง]
       วันนี้ (5 พ.ย.58) เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์ก ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันปิยมหาราช [แสดงจำนวน 74 ครั้ง]
        วันนี้ (23 ต.ค.58) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส ..... (อ่านต่อ)
ดูงานศูนย์โฮมสุขกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 97 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.00น. นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยศศรัณยู ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
        1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายยงยุทธ หล่อตระกูล ..... (อ่านต่อ)
ภาพยนตร์สารคดีฯ เรื่อง เส้นทางรัก LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก [แสดงจำนวน 63 ครั้ง]
       ภาพยนตร์สารคดีฯ เรื่อง เส้นทางรัก LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก ..... (อ่านต่อ)
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารี ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 28 ครั้ง]
       25 ก.ย. 58 ที่สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายจงก ..... (อ่านต่อ)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่ว ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 92 ครั้ง]
       รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 172 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 181 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 6 ปี 2558 [แสดงจำนวน 196 ครั้ง]
        รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 171 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 191 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘วั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 [แสดงจำนวน 271 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 [แสดงจำนวน 281 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 287 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 455 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร เรื ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 48 ครั้ง]
       ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาข ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองทุนฟื้นฟูฯ [แสดงจำนวน 34 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหว ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สายงานผู้บริหารสถานศึกษาฯ [แสดงจำนวน 109 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 132 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ราย ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร [แสดงจำนวน 194 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 203 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศสอบคัดเลือกข้าราชการสายงานผู้บริหารสถานศึกษาฯ [แสดงจำนวน 231 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำร ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 311 ครั้ง]
       ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์ก ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรียนช ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คู่มือก ..... (อ่านต่อ)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT [แสดงจำนวน 45 ครั้ง]
       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วั ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 303 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเ ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 249 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนัก ..... (อ่านต่อ)
กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญ ..... (อ่านต่อ)
กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 [แสดงจำนวน 77 ครั้ง]
       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานลูกปัด วิชางานประดิษฐ์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [แสดงจำนวน 83 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานลูกปัด วิชางานประดิษฐ์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ..... (อ่านต่อ)
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รายงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รายงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธย ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [แสดงจำนวน 89 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 198 ครั้ง]
       เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบได้ที่นี่ ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2558 [แสดงจำนวน 283 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2558 [แสดงจำนวน 136 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2558 [แสดงจำนวน 194 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 411 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 431 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overla ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [แสดงจำนวน 14 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Ove ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [แสดงจำนวน 11 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปรั ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จำ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) [แสดงจำนวน 8 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปร ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 2 โครงการ [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Ove ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่ิอง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
        รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 [แสดงจำนวน 65 ครั้ง]
        รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
สภา อบจ.รับร่างข้อบัญญัติ ปี 59 งบ 774.5 ล้าน บาท [แสดงจำนวน 334 ครั้ง]
       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภา อบจ. ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [แสดงจำนวน 109 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [แสดงจำนวน 101 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 [แสดงจำนวน 91 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 [แสดงจำนวน 95 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภาอบจ. กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [แสดงจำนวน 348 ครั้ง]
       ประชุมสภาอบจ. กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 284 ครั้ง]
       ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามั ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 30  
สถิติเดือนนี้ : 1,736  
สถิติปีนี้ : 31,696  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 138,512  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.