หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙       ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน(ปลอดเหล้า)สู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙       ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๕๙       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา       วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙       ขอความร่วมมือดําเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง รณรงค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร       ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙       อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       วันนี้ (๒๔ พ.ค.๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกา ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน(ปลอดเหล้า)สู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 20 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดหว้า นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬส ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       มื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลร ..... (อ่านต่อ)
วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 19 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบ ..... (อ่านต่อ)
ขอความร่วมมือดําเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง รณรงค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ขอความร่วมมือดําเนินการตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง รณรงค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โฟมบรรจุอ ..... (อ่านต่อ)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [แสดงจำนวน 36 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์โฮมสุขเทศบาลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมชัย นิจวานิช ผู ..... (อ่านต่อ)
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
       วันนี้ (๒๘ เม.ย.๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์ก ..... (อ่านต่อ)
โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริระดับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2559 [แสดงจำนวน 61 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดนาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกอง ..... (อ่านต่อ)
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้ ..... (อ่านต่อ)
งานมหกรรมโฮมกันโฮมสุข ๒๒๒ ปี กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 64 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียติ ๘๐ พรรษา มหาราชา นายสุพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 52 ครั้ง]
       รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 113 ครั้ง]
        รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 99 ครั้ง]
       รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ค ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ [แสดงจำนวน 142 ครั้ง]
        รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 94 ครั้ง]
       รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงาน [แสดงจำนวน 241 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 186 ครั้ง]
        รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 217 ครั้ง]
       รายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 248 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 251 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ..... (อ่านต่อ)
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บิหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 128 ครั้ง]
       เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บิหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทํางานในตําแหน่งพนักงานธุรการ จํานวน 18 อัตรา [แสดงจำนวน 31 ครั้ง]
       โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทําง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 288 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฯ [แสดงจำนวน 209 ครั้ง]
       ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั ..... (อ่านต่อ)
ประกาสผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 232 ครั้ง]
       ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 208 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์ฏารบริหารส่วนจังหว ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวันเวลาสอบ [แสดงจำนวน 130 ครั้ง]
       ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร เรื ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 187 ครั้ง]
       ประกาศวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาข ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศารตร์ฯ โรงรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 152 ครั้ง]
       การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศารตร์ฯ โรงรียนบัวขาว ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 71 ครั้ง]
       กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ [แสดงจำนวน 69 ครั้ง]
       แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดส่งรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 56 ครั้ง]
       กำหนดการส่งรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเช ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [แสดงจำนวน 89 ครั้ง]
       การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรียนช ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก [แสดงจำนวน 79 ครั้ง]
       การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คู่มือก ..... (อ่านต่อ)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT [แสดงจำนวน 83 ครั้ง]
       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วั ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 342 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเ ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 302 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนัก ..... (อ่านต่อ)
กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 [แสดงจำนวน 129 ครั้ง]
       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลองจ่าย อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
       งบทดลองจ่าย อบจ.กาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 347 ครั้ง]
       เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบได้ที่นี่ ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซิ้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       สอบราคาซิ้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร กิ่งเดียวและอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 264 ต้น จํานวน 6 โครงการ [แสดงจำนวน 69 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร กิ่งเดียวและอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 264 ต้น จํานวน 6 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 1 โครงการ [แสดงจำนวน 66 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 1 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ [แสดงจำนวน 47 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ [แสดงจำนวน 50 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จํานวน 2 โครงการ [แสดงจำนวน 71 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 จํานวน 2 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาถนนลูกรัง [แสดงจำนวน 178 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาถนนลูกรัง ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 66 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [แสดงจำนวน 132 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 100 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
สภา อบจ.รับร่างข้อบัญญัติ ปี 59 งบ 774.5 ล้าน บาท [แสดงจำนวน 525 ครั้ง]
       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภา อบจ. ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 26  
สถิติเดือนนี้ : 1,369  
สถิติปีนี้ : 8,256  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 148,637  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [eGP]
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.