หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น 2)       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง       สปสช ตรวจกองทุนฟื้นฟูฯ       โครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา       ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2558        ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย        การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ ๖ เดือน       ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) )ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
สปสช ตรวจกองทุนฟื้นฟูฯ [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..... (อ่านต่อ)
โครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา [แสดงจำนวน 19 ครั้ง]
       โครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดอ ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดหว้า นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ ..... (อ่านต่อ)
การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ ๖ เดือน [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนขอ ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานจัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน [แสดงจำนวน 14 ครั้ง]
       1 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกา ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ [แสดงจำนวน 17 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 23 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลร ..... (อ่านต่อ)
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล [แสดงจำนวน 39 ครั้ง]
       5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ..... (อ่านต่อ)
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [แสดงจำนวน 37 ครั้ง]
        วันนี้ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวั ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [แสดงจำนวน 51 ครั้ง]
        วันนี้ (22 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘วั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 [แสดงจำนวน 100 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 [แสดงจำนวน 116 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 142 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 217 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 31 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดอ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) )ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) )ขององค์การบริหารส่วน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการสถานศึกษา [แสดงจำนวน 166 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 65 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบร ..... (อ่านต่อ)
ประาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 110 ครั้ง]
       ประาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 335 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 543 ครั้ง]
       รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน [แสดงจำนวน 192 ครั้ง]
       รสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ตําแหน่งรองปลัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 178 ครั้ง]
       ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 445 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์การบ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [แสดงจำนวน 204 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 62 ครั้ง]
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [แสดงจำนวน 38 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 149 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน และเป็นหลักสำคัญขอ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 405 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 76 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 562 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ ..... (อ่านต่อ)
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป [แสดงจำนวน 113 ครั้ง]
       การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชา ส 22104 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 198 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 231 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น 2) [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น 2) ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน 4 โครงการ [แสดงจำนวน 58 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย จำนวน 4 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลําห้วย และขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์ [แสดงจำนวน 48 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลําห้วย และขุดลอกหนองบ่อสาธารณะประโยชน์ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก,ขุดลอกหนองและก่อสร้างฝาย [แสดงจำนวน 50 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก,ขุดลอกหนองและก่อสร้างฝาย ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [แสดงจำนวน 64 ครั้ง]
       สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองลําห้วย และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง [แสดงจำนวน 97 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองลําห้วย และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และขุดลอกหนองลําห้วย [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และขุดลอกหนองลําห้วย ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก [แสดงจำนวน 76 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตสริมเหล็ก ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
       ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามั ..... (อ่านต่อ)

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 20  
สถิติเดือนนี้ : 2,176  
สถิติปีนี้ : 17,752  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 124,568  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.