หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำอาคารจอดรถยนต์       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่นั่งพักผ่อน       พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์       มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดกาฬสินธุ์       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 56       งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557       งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557       งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557       การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิร ..... (อ่านต่อ)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ [แสดงจำนวน 17 ครั้ง]
        จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเ ..... (อ่านต่อ)
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       วันนี้ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ถนนภิรมย์ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ ห ..... (อ่านต่อ)
โครงการอบรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกา ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารแนวทางการทำงานภายในศูนย์โฮมสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 39 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังห ..... (อ่านต่อ)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       26 มิถุนายน 2557 ที่ลานเอกประสงค์หน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ..... (อ่านต่อ)
คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 98 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน ..... (อ่านต่อ)
“ยุวมัคคุเทศก์อาสา..สืบสานภูมิปัญญากาฬสินธุ์” [แสดงจำนวน 77 ครั้ง]
        เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิ ..... (อ่านต่อ)
ผู้ว่ากาฬสินธุ์ มอบนโยบาย พบปะ อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 127 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก ..... (อ่านต่อ)
ผู้บริหาร อบจ. เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามประกาศของ คสช. [แสดงจำนวน 164 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา10.00 น. นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประยงค์ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 241 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗วันอัง ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ปี 2557 [แสดงจำนวน 204 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 2557 [แสดงจำนวน 299 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ วันอั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ปี 2557 [แสดงจำนวน 364 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 [แสดงจำนวน 700 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [แสดงจำนวน 373 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 787 ครั้ง]
       รับสมัครดัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ..... (อ่านต่อ)
แก้ไขประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [แสดงจำนวน 605 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 667 ครั้ง]
       ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจั ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา [แสดงจำนวน 1,273 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาส ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร [แสดงจำนวน 491 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ ..... (อ่านต่อ)
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง โดย นางพิกุล เตะชะสี [แสดงจำนวน 115 ครั้ง]
       การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบต ..... (อ่านต่อ)
ผลงานทางวิชาการ นายชวิน พงษ์มา โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 143 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง ธุรกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา ..... (อ่านต่อ)
ผลงานทางวิชาการ นายสงคราม ศรัทธาผล ครูชำนาญการ โรงเรียนลำปาววิทยาคม [แสดงจำนวน 402 ครั้ง]
       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเรื่อง กีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ..... (อ่านต่อ)
คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในสังกัด อปท. ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 186 ครั้ง]
       แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานในแต่ละประเภท เพื่อดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ [แสดงจำนวน 1,548 ครั้ง]
       การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ
(ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 278 ครั้ง]
       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียด (ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลัก ..... (อ่านต่อ)

            รายงานฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 56 [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ องคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 56 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำอาคารจอดรถยนต์ [แสดงจำนวน 5 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำอาคารจอดรถยนต์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่นั่งพักผ่อน [แสดงจำนวน 6 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่นั่งพักผ่อน ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
       ประกาศ อบจ.กาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เพื่อใช้ในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 90 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 21 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 59 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลและป้อมยามและโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล จํานวน 3 โ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 103 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 54 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Teplet) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [แสดงจำนวน 65 ครั้ง]
       ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 76 ครั้ง]
       ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 7 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 133 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธ์ุ [แสดงจำนวน 209 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2557 ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 4  
สถิติเดือนนี้ : 2,592  
สถิติปีนี้ : 15,979  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 90,454  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ประจำปี 2556
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2556-2560
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2556
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2556
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
เว็บไซต์ที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.กาฬสินธุ์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.