หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศรายชื่อโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกําหนดการออกประเมินโครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น2)       โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557        รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพิ้นฐานหุ่นยนต์ สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 โรงเรียน       ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์       สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1       บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบตำนานพระแม่โพสพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์      
            ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกําหนดการออกประเมินโครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 [แสดงจำนวน 31 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกําหนดการออกประเมินโครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น กลุ ..... (อ่านต่อ)
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       วันนี้ (19 ก.พ.58) ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว ..... (อ่านต่อ)
บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบตำนานพระแม่โพสพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 33 ครั้ง]
       บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลานสืบตำนานพระแม่โพสพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ตำบล ..... (อ่านต่อ)
โครงการจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 5 กุมกาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา ..... (อ่านต่อ)
แบบประเมิน โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) ประจําปี 2558 [แสดงจำนวน 65 ครั้ง]
       แบบประเมิน โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) ประจําปี 255 ..... (อ่านต่อ)
โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 ประจําปี 2558 [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 ประจําปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
พิธีรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมห้วยเม็ก [แสดงจำนวน 44 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ วัดป่าธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบ ..... (อ่านต่อ)
ประมวลภาพโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [แสดงจำนวน 41 ครั้ง]
       ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กมลาไสย เขาวง คำม่วง ฆ้องชัย ดอนจาน ท่าคั ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 58 ครั้ง]
        21 มกราคม 58 ณ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ น ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เขตพื้นที่อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 35 ครั้ง]
       20 มกราคม 58 ณ ณ หอประชุมประชุมคำม่วง นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด.ต.นิคม ประดับ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 74 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 171 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจา้ง และพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ปี 2557 [แสดงจำนวน 307 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ปี 2557 [แสดงจำนวน 262 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 255 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ วันจัน ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 6/2557 [แสดงจำนวน 349 ครั้ง]
        รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2557 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 447 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗วันอัง ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ปี 2557 [แสดงจำนวน 437 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปี 2557 [แสดงจำนวน 504 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ วันอั ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 94 ครั้ง]
       รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน [แสดงจำนวน 65 ครั้ง]
       รสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งบริหารต่างสายงาน ตําแหน่งรองปลัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 107 ครั้ง]
       ประกาศกําหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา [แสดงจำนวน 283 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์การบ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 171 ครั้ง]
        ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหาร ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) [แสดงจำนวน 177 ครั้ง]
       ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ( ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร [แสดงจำนวน 177 ครั้ง]
       ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [แสดงจำนวน 144 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาฯ [แสดงจำนวน 269 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในส ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 74 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน และเป็นหลักสำคัญขอ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 129 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 115 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ ..... (อ่านต่อ)
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
       การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชา ส 22104 ..... (อ่านต่อ)
การสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิจิตรผ้าไหมแพรวาเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการเป็น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [แสดงจำนวน 403 ครั้ง]
       ผู้วิจัย นางสุดสวาท มีไชโย การสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิจิตรผ้าไหมแพรวาเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการเป็น มัคคุเทศ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [แสดงจำนวน 67 ครั้ง]
       การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [แสดงจำนวน 112 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ การพัฒนาและใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ..... (อ่านต่อ)
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 200 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ ..... (อ่านต่อ)
การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง โดย นางพิกุล เตะชะสี [แสดงจำนวน 258 ครั้ง]
       การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบต ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ
(ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 [แสดงจำนวน 523 ครั้ง]
       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียด (ร่าง)เกณฑ์ราคากลางและคุณลัก ..... (อ่านต่อ)

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 122 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 167 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 56 [แสดงจำนวน 141 ครั้ง]
       งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ องคการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 56 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 [แสดงจำนวน 210 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมีนาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 141 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 [แสดงจำนวน 154 ครั้ง]
       งป.ทดลองเดือนมกราคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น2) [แสดงจำนวน 16 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารหลังเก่า (ชั้น2) ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพิ้นฐานหุ่นยนต์ สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 12 โรงเรียน [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพิ้นฐานหุ่นยนต์ สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 [แสดงจำนวน 13 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 3 โรงเรียน , 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงจำนวน 74 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 3 โรงเรียน , ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วม อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน [แสดงจำนวน 69 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วม อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ [แสดงจำนวน 87 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ CMS-2h จํานวน 230 ถัง [แสดงจำนวน 71 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ CMS-2h จํานวน 230 ถัง ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ [แสดงจำนวน 80 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape seal จำนวน 5 โครงการ [แสดงจำนวน 215 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 [แสดงจำนวน 257 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธ์ุ [แสดงจำนวน 594 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2557 ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 65  
สถิติเดือนนี้ : 3,817  
สถิติปีนี้ : 7,565  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 114,381  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
รายงานผลการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2556
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.