+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนาน ๕ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนาน 5 โครงการ       ประกาศราคากลาง จำนวน ๑๐ โครงการ       ผลการดำเนินงานการจัดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาส ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนาน 9 โครงการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาส ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนาน 7 โครงการ       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด


!!! ไม่มีข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ที่จะใช้แสดงผล
   แบบใบลาพักผ่อน 140
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 138
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 220
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 358
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 361
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 200
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 980
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 184
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 292
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 188
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 510
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 349
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 247
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 278
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 519
   ใบสั่งซื้อ 953
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1051
   ใบเบิกพัสดุ 3301
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1021
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 820
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 127
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 121
   คำร้องขอยืมพัสดุ 228
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 674
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 748
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1722
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 822
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 529
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 584
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 697
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 589
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 63  
สถิติเดือนนี้ : 914  
สถิติปีนี้ : 3,774  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 185,274  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.