กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2258 ครั้ง
Month : 76,823 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 818,447 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายสุเมธ พิมพโมทย์
  ตำแหน่ง คนงาน (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายเนียม พวงศรี
  ตำแหน่ง คนงาน (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายเชาวรัตน์ รัตนประภา
  ตำแหน่ง คนงาน (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายวีระพจน์ ภูพาดแร่
  ตำแหน่ง คนงาน (ขุดเจาะบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาล)
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายบุญยงค์ รัตน์แสง
  ตำแหน่ง คนงานประจํารถ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายประกาย ภูแพง
  ตำแหน่ง คนงานประจํารถ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  96  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      16 | 16  
 15  16