แสดงรายละเอียดข่าว : ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ผลงานทางวิชาการ หัวข้อข่าว : ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เนื้อหาข่าว :   

ชื่อเรื่อง                  ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

                                ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ผู้วิจัย                            นางสุภลักษณ์ สุดาทิพย์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

สถาบัน                    โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา                 2554

--------------------------------------------

เอกสารประกอบ  ที่นี่

--------------------------------------------

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 22 สิงหาคม 2555 10:48:20
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -