แสดงรายละเอียดข่าว : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ผลงานทางวิชาการ หัวข้อข่าว : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน


เนื้อหาข่าว :   

ชื่อเรื่อง                               การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน

                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ

ผู้ศึกษา                               นางเสาวนีย์ แสนพวง

หน่วยงาน                         โรงเรียนบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์                           2556

 

 

--- งานวิจัย เอกสารประกอบด้านล่าง ---
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 10 กรกฏาคม 2556 13:26:29
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -