แสดงรายละเอียดข่าว : รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัด
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวสมัครงาน หัวข้อข่าว : รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัด


เนื้อหาข่าว :   

 
ไม่มีเอกสารประกอบ :   -

วันที่ประกาศข่าว : 10 กรกฏาคม 2556 16:06:46
อัพเดทข่าวล่าสุด : 10 กรกฏาคม 2556 16:08:24