แสดงรายละเอียดข่าว : ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)


เนื้อหาข่าว :   

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)

1. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58) พร้อมสำเนารายงานการประชุม ในวันที่ 15 ก.ย.58

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 21 ก.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ กองการศึกษาฯ

ขอบคุณค่ะ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2558 15:22:01
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -