ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม  ค้นหาข่าว :
วันพ่อแห่งชาติ 2558 (อ่าน 3,397) 
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 3,409) 
กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 (อ่าน 2,870) 
โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 (อ่าน 2,837) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 3,018) 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 (อ่าน 2,738) 
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 2,833) 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘  (อ่าน 2,739) 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558  (อ่าน 3,752) 
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน (อ่าน 2,820) 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 3,731) 
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558 (อ่าน 3,400) 
ประมวลภาพให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ “ภัยหนาว“ ปี 2558 (อ่าน 2,988) 
วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 (อ่าน 2,679) 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารภาษาสากลให้กลุ่มอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 (อ่าน 3,013) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกอ้อยในระบบอินทรีย์ ปี 2557 (อ่าน 2,987) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 (อ่าน 3,041) 
ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 2557 (อ่าน 2,984) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 (อ่าน 2,679) 
โครงการ ปลูกพุทราปลอดสารพิษ ปี 2557 ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (อ่าน 3,023) 
มีข้อมูลทั้งหมด  24  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.