+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566       รายงานผลการความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2565       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบเงินสนับสนุน “งานรวมน้ำใจ สู่กาชาดประจำปี 2566”       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด       รายการมองอีสานผ่าน NBT สถานีโทรทัศน์ NBT ช่องหมายเลข 11       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปในรายการมองอีสานผ่าน NBT ของสถานีโทรทัศน์ NBT       ประเพณี บุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น       รายงานการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566     
ประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2566 16:50:45   อ่าน : 35 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566

17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/566 โดยมีนายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาฯตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มี การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำหน้าที่ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจำกัดของการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงการร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างอัตลักษณ์เรื่องราวการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันระหว่างลักษณะทางกายภาพวัฒนธรรมอีสานของจังหวัด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตให้มีมาตรฐานในต้านต่าง ๆ อาทิ ต้านบริการสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยและด้านการสร้างมาตรฐานการให้บริการของภาคการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบเงินสนับสนุน “งานรวมน้ำใจ สู่กาชาดประจำปี 2566”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
รายการมองอีสานผ่าน NBT สถานีโทรทัศน์ NBT ช่องหมายเลข 11
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปในรายการมองอีสานผ่าน NBT ของสถานีโทรทัศน์ NBT
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 317  
สถิติปีนี้ : 2,839  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 289,985  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.