+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกีบรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป       พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอสหัสขันธ์       ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ตำแหน่งวิศวกรโยธา) ระดับปฏิบัติการ       โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์       พิธีเปิดโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567       ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑๒ รายการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะ จํานวน12 รายการ)       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร       พิธีปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กน จังหวัดกาฬสินธุ์ (การงานการค้า ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ด้วยป้ายสวยกาฬสินธุ์)     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 14:40:35   อ่าน : 129 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อนำมา เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดเก็บภาษีจากสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและยาสูบในเขตพื้นที่จังหวัตกาพสินธุ์ในอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัติฯ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์เร่งรัดจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจหนารมณ์ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาพสินธุ์ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ เรื่อง การเรียกเก็บคำธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยาสูบ และโรงแรมที่ตั้งขึ้นใหม่ทราบถึงหน้าที่ ต้องเสียภาษี ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่นที่จะได้รับในการชำระภาษีของผู้ประกอบการ ๑๘ อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ มีนาม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอสหัสขันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีเปิดโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานรัฐพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 40  
สถิติเดือนนี้ : 1,306  
สถิติปีนี้ : 11,664  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,664  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.