+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด       เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ       ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566       แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖       จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566       Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 14:40:35   อ่าน : 23 ครั้ง
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อนำมา เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดเก็บภาษีจากสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและยาสูบในเขตพื้นที่จังหวัตกาพสินธุ์ในอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัติฯ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและการประชาสัมพันธ์เร่งรัดจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจหนารมณ์ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาพสินธุ์ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ เรื่อง การเรียกเก็บคำธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยาสูบ และโรงแรมที่ตั้งขึ้นใหม่ทราบถึงหน้าที่ ต้องเสียภาษี ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่นที่จะได้รับในการชำระภาษีของผู้ประกอบการ ๑๘ อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ มีนาม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด
เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566
รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 2,121  
สถิติปีนี้ : 10,339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 297,485  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.