+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด       เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ       ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566       แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖       จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566       Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนกลับ  
อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด  [อ่าน 2 ครั้ง]  
เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566  [อ่าน 8 ครั้ง]
รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)  [อ่าน 42 ครั้ง]
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 43 ครั้ง]
บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ  [อ่าน 19 ครั้ง]
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ  [อ่าน 17 ครั้ง]
ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566  [อ่าน 15 ครั้ง]
แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖  [อ่าน 14 ครั้ง]
จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566  [อ่าน 20 ครั้ง]
Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่  [อ่าน 14 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  [อ่าน 23 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมติดตามประเมินผลเรื่องมาตฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2566  [อ่าน 13 ครั้ง]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มอบนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนการสอน  [อ่าน 25 ครั้ง]
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  [อ่าน 21 ครั้ง]
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566  [อ่าน 30 ครั้ง]
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งบั้งไฟตะไลสิบล้าน ร่วมจุดในงานบุญบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า หนึ่งเดียวในโลก  [อ่าน 19 ครั้ง]
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.สำราญ  [อ่าน 16 ครั้ง]
งานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2566  [อ่าน 16 ครั้ง]
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  [อ่าน 22 ครั้ง]
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับทางรายการ Reform พลิกโฉม รพ. สต ช่อง ๕ ถึงทิศทางการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นด้านสาธารณสุข   [อ่าน 13 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  892  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 45  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 2,121  
สถิติปีนี้ : 10,339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 297,485  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.