กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1578 ครั้ง
Month : 52,838 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 551,346 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางจิราวรรณ ภูมิภาค
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาววิจิตรา มีนารัตน์
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายธนัชกฤศ พันโกฏิ
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิิบัติงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล -ว่าง-
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนพร ลาดมูล
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวทัดษอร ฆารสมภพ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      3 | 4  
 1  2    4