+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง ภารโรง)       อบจ.กส.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา       ข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากการควบรวมกิจการ       อบจ.กาฬสินธุ์ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินร่วมโครการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบัวขาว     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562 10:36:30   อ่าน : 890 ครั้ง
รายละเอียด :

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6/2562 โดยนายเสนีย์  เอกบุตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  ในวาระที่ 3 เป็นข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง ขอทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการเปิดอาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยนายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.เขตอำเภอเมืองฯ จากกระทู้ดังกล่าวประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญนายแพทย์ธนสิทธิ์  ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อภิปราย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย  เพื่อให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในเป็นงบประมาณก่อสร้างตึกอย่างเดียวไม่รวมครุภัณฑ์ทางการแพทย์แต่อย่างใด การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวต้องได้รับการระดมทุนจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนร่วมบริจาคกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์” จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา โดยได้รับบริจาคจากประชาชนตามเส้นทางที่คณะเดิน วิ่ง ปั่น ผ่านแต่ละวัน ตลอดระยะเวลา 4 วัน 4 เส้นทางครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ รวมระยะทาง 473 กิโลเมตร หารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และการระดมทุนจากผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นเงิน 34,000,000 บาท  และงบครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงิน 44,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณมีเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และในวันที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะทำการแถลงข่าว ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อีกครั้ง  ซึ่งในขณะนี้การรับบริจาคตามโครงการดังกล่าวได้ปิดรับบริจาคแล้ว แต่ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ผู้ที่เห็นความสำคัญในการบริจาคยังคงร่วมบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้งบประมาณเพียงพอที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่ติดประเด็นตรงที่เดิมพื้นที่ในการสร้างอาคารดังกล่าวเป็นของที่ดินจังหวัด แปลนในการออกแบบก่อสร้างทางเชื่อมอาคารไม่ได้ถูกออกแบบไว้แต่ตอนแรก หากไม่มีทางเชื่อมทำให้เป็นอุปสรรคในการขนย้ายผู้ป่วย ตลอดถึงฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายซักรีดซักฟอกและส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการ Black Walking ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาล ในกรณีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างอาคารปัญหาจากการจราจรที่ติดขัดและสภาพอากาศภายนอกจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องไตร่ตรองให้ดี ดังนั้นอาคารดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีทางเชื่อม ทางโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการให้เอกชนมาออกแบบทางเชื่อมอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วแต่ในห้วงนั้นมีเหตุการณ์ได้เปลี่ยนตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ การดำเนินการจึงหยุดไประยะหนึ่งเพื่อดูแนวทางผู้บริหารท่านใหม่ ด้วยความโชคดีผู้อำนวยการคนใหม่ได้มาประสานโครงการให้ดำเนินต่อไป โดยพยายามให้การก่อสร้างเป็นไปโดยละมุนละไมให้เกิดรอยแตกร้าวในอาคารน้อยที่สุด   ซึ่งทางเชื่อมอาคารเมื่อได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งแผนไปที่กองแบบของกระทรวงและได้รับการรับรองแบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณการของการก่อสร้างการค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 13 ล้านบาท ซึ่งงบดังกล่าวทางโรงพยาบาลได้ประสานขอรับบริจาคไปหาพระอาจารย์ทุยจังหวัดบึงกาฬซึ่งท่านเคยให้บริจาค ซึ่งท่านก็ยังไม่ได้รับปากร้อยเปอร์เซ็น เพราะเนื่องจากครั้งก่อนพระเดชพระคุณท่านได้บริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเงินกว่า 9 ล้านกว่าบาท ดังนั้นครั้งนี้ไม่ทราบว่าท่านจะบริจาคให้ได้หรือไม่  ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องกันเงินส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเท่าที่มีซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคแต่อย่างใด ในงบ13ล้านบาทเพื่อมาเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมอาคารดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางคณะผู้บริหารได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณตรงนี้ได้  ขณะนี้การออกแบบทางเชื่อมเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตจากเทศบาลในการก่อสร้าง ภายในสัปดาห์นี้คงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางเทศบาลก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการต่อไป ซึ่งทางโรงพยาบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เพียงประชาชนที่มารับบริการเท่านั้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทำให้ไม่ได้รับความสะดวกไปด้วย เนื่องจากจำนวนคนไข้ขณะนี้แออัดมากโดยเฉพาะตึกอายุรกรรม  หากอาคารดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการได้จะสามารถรองรับคนไข้ได้เนื่องภายในอาคารมีทั้งหมด 124 เตียง ห้องผ่าตัด 10 ห้อง มีทั้งห้องICUเด็ก ห้อง ICUผู้ใหญ่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสมองซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเร่งด่วนในการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ทางบริษัทที่ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างนั้นได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ หากไม่มีอุปสรรคใดๆ ภายในสิ้นปีนี้คงจะสามารถเปิดให้บริการอาคารดังกล่าวได้ 
 

นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมือง ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการตรวจฝ่ายสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้ข้อมูลความกระจ่าง สาเหตุที่ต้องตั้งข้อสอบถามเนื่องจากเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นเอง เรื่องที่อยากจะเรียนถามทางโรงพยาบาลอีกประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่ออุดหนุนให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งท่านให้เหตุผลว่าในช่วงนี้ไม่สามารถให้บริการอาคารใหม่ได้ เครื่องช่วยหายใจดังกล่าวทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการจัดเก็บหรือนำไปใช้อย่างไร ตลอดจนสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์เหมาะสมหรือไม่อย่างไร  นายแพทย์ธนสิทธิ์  ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อภิปราย เมื่อเราซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละอย่างเวลารับมอบจะต้องนับอายุของเครื่อง  ปรากฏว่าอาคารนี้แบบของทางเชื่อมเรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของทางเทศบาลเมื่อเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายการทุกอย่างที่อยู่ในโครงการนั้นจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการไปพร้อมกันรวมถึงเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ขอไปในโครงการด้วยเช่นกันเมื่อได้กำหนดการชัดเจนก็จะได้ดำเนินการต่อไป เหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการในตอนนี้มีเหตุผลด้วยกันสองประการ ประการแรกเราไม่ได้ความชัดเจนว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ประการที่สองเมื่อรับอุปกรณ์มาแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ทรัพย์สินอาคารนี้ หากไม่ได้ใช้ทำให้การดูและก็จะทำให้ดูแลยาก อุปกรณ์เมื่อเปิดใช้แล้วต้องระวังตลอด หากไม่ระวังหากไม่มีการใช้ก็จะเสื่อมสภาพในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอาคารนี้มีความชัดเจนเปิดใช้เมื่อไหร่ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้และจะได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้ ซึ่งทางบริษัทมีสินค้าที่จะสามารถดำเนินการทั้งนี้ก็จะได้เข้าสู่ระบบต่อไป ขอนำเรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกอบจ.ทุกท่านทราบว่าตึกนี้เป็นความตั้งใจจริงของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยอาคารนี้เป็นอาคารใหม่ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และลดขั้นตอนที่จะส่งต่อคนไข้ไปยังต่างจังหวัด จึงอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านตรงนี้      นายเสนีย์  เอกบุตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปราย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณนายแพทย์ธนสิทธิ์  ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้มาให้ความกระจ่างในครั้งนี้ หากทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีสิ่งใดให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ช่วยเหลือก็ยินดี

 

นายแพทย์ธนสิทธิ์  ไพรพงษ์  รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  อภิปราย ในนามตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและสนับสนุนมาโดยตลอด  เป็นระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ดีๆ ได้รับน้ำใจจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้  วาระที่4 เรื่องอื่นๆ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,200,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เสนอ  นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปราย ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,200,000 บาท แผนงานงบประมาณ งบกลางสำรองจ่ายระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงได้เสนอญัตติขออนุมัติขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติต่อไป
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปราย ญัตติที่ผู้บริหารเสนอเข้ามามียอดเงินที่สูงมีจำนวนโครงการจำนวนมากมาย เมื่อดูแล้วเหมือนข้อบัญญัติประจำปี ซึ่งควรจะพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบพิจารณาด้วยเหตุและผลจากสภาพความเป็นจริง ความจำเป็นที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโครงการที่นำไปแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพการสัญจรไปมา จากสภาพท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะความแห้งแล้งที่ในขณะนี้ได้มาเยือนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว สภาต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบและพิถีพิถันในการพิจารณานำเหตุและผลมาเปรียบเทียบ ขอให้เลื่อนการพิจารณาการปรึกษาหารือในครั้งต่อไปเพื่อจะได้รับฟังเหตุผลหลายฝ่าย เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาประชาชนโดยจะได้ไม่ต้องมาขอแก้ไขบ่อยครั้งจึงเห็นว่าควรเลื่อนพิจารณาออกไป  นายเสนีย์  เอกบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มีสมาชิกขอเสนอให้เลื่อนให้พิจารณาไปในคราวหน้า ทั้งนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบตามที่นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ  สอบจ.อำเภอเมืองเสนอ   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,200,000 บาท ให้ไปพิจารณาคราวหน้า

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 52  
สถิติเดือนนี้ : 311  
สถิติปีนี้ : 4,263  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 252,636  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.