+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จํานวน ๑ เรื่อง ของนางวราลักษณ์ นันตะริ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบัวขาว จํานวน ๒ เรื่อง ของนายจรัญ วรสาร ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 3 โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562     
อบจ.กาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ อาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุขฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 5 สิงหาคม 2562 14:49:59   อ่าน : 40 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
อาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุขฯ

             5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชดาวิว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า คำว่าโฮมสุขนั้นเป็นชื่อ “ศูนย์โฮมสุข” เกิดขึ้นจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการสมทบงบประมาณระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์โฮมสุขได้กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556  จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์โอมสุขจำนวน 62 แห่ง มีอาสาสมัครประมาณศูนย์ละ 10 คน และได้ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯไว้แล้วจำนวน 649 คน เพื่อดำเนินการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชน ให้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนหลักสูตร 2 วัน 1 คืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 โดยมีอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่จาก อปท./รพ.สต.ที่รับผิดชอบศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักกายภาพบำบัด คณะวิทยากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 675 คนจาก 18 อำเภอ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 225 คน

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบฯ (Young Smart farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ สิงหา วันชนมพรรษา พระพันปีหลวง 12 แม่แห่งชาติ
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 1,788  
สถิติปีนี้ : 13,567  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 216,042  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.