+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 16 กันยายน 2562 14:26:07   อ่าน : 648 ครั้ง
รายละเอียด :

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8/2562 โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก เรื่อง ขอทราบเงินรายได้-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ พลซื่อ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตอบเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์อภิปราย เกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีรายได้ในหลายๆหมวด ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินอุดหนุน รายได้จากภาษีสรรพสามิต รายได้ในส่วนอื่นที่จัดเก็บเอง ในส่วนที่ภาษีที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บได้แก่ภาษีล้อเลื่อน ภาษีขนส่ง ซึ่งขนส่งจัดเก็บส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี่จะทำการสรุปยอดในห้วงระยะเวลาวันที่20-25 ของทุกเดือนสืบเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างปลายปีงบประมาณ ประกอบกับสมัยประชุมสภางบประมาณ 2562-2563 จะหมดวาระ อาจทำให้ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนไม่ทัน และอยากสอบถามรายจ่ายตามขอบัญญัติปี 2562 เพียงพอหรือไม่ เนื่องจากในปีที่แล้วได้ตั้งโครงการด้วยการประมาณการ จึงอยากทราบว่ารายได้เข้ามาตามประมาณการหรือไม่ และงบประมาณดังกล่าวสามารถนำมาแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่อย่างไร ประเด็นต่อมาประเด็นอยากทราบเกี่ยวกับยอดเงินเหลือจ่าย มีแนวทางที่จะนำมาแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆอย่างไรอยากทราบเงินขนส่งหรือรายได้จากหน่วยงานอื่นที่จัดเก็บให้นั้นมียอดเงินเท่าไหร่ และนำไปจัดสรรอย่างไร หรือตกไปเป็นเงินสะสม นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง รายได้รายจ่ายขององค์การบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง ผ.อทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ตอบเป็นหนังสือ โดยแยกเป็น สามหมวด หมวดที่1 รายได้ที่จัดเก็บเองเช่นล้อเลื่อน สุรายาสูบ ฯลฯ ตั้งรับไว้เป็นเงิน 37,427,350 รับจริงคร่าวๆ 33 ล้าน ต่ำกว่าคาดไว้ 4 ล้าน หมวดที่สองรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 335,087,180 รับจริง 321,039,952.92 ต่ำกว่าที่คาดไว้ 14 ล้าน รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 577,485,570 บาท รับจริง 500 ล้านกว่าๆ ต่ำกว่าที่ตั้งรับเอาไว้ 76 ล้าน นี้คือรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยให้ท่านผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ตอบ นางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง ขณะนี้รายได้ที่เราจัดเก็บซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมียอดติดลบอยู่ 18 ล้าน โดยรวมแต่เงินอดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนอยู่นั้น จะติดลบอยู่ 76 ล้าน ซึ่งยอดรวมติลบอยู่95 งบประมาณเพียงพอจ่าย เงินที่ติดลบ76 ล้าน ติดลบอยู่ 55 ล้าน ซึ่งด้านการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วมีเพียงพอใช้ เงินที่ติดลบแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องสาธารณสุขเป็นเงินของ อสมซึ่งเป็นเงินผ่าน โดยสรุปยอดเงินรายได้ทั่วไปเมื่อมาลดกับเงินอุดหนุนทั่วไปติดลบอยู่18 ล้าน จากข้อมูลภาษีล้อเลื่อนล่าสุดเป็นเงิน 24,617,000 บาทซึ่งถือว่าจะมียอดเกินรายได้ที่เราติดลบอยู่ ถือว่าเพียงพอ ในส่วนของรายได้ที่จำเป็นโดยติดลบอยู่ 18 ล้าน แต่เนื่องด้วยมียอดเงินเข้ามา 24 ล้าน นับว่าเพียงพอ นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 อภิปราย จากการประมาณ 94 ล้าน โดยมีในส่วนของกองการศึกษาเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมวดของเงินเดือน น่าจะเป็นเงินตั้งจ่ายและอสม. ซึ่งผอ.กองคลังได้ชี้แจงว่าไม่น่าจะกระทบ อบจ.และล่สุดได้รับแจ้งยอดรายรับจากขนส่งเป็นเงินจำนวน 24 ล้าน ถ้าไม่ทำงบประมาณในขอบัญญัติใน​ การแก้ไขปัญหาส่วนของอุทกภัย เงินตรงนี้จะตกเป็นเงินสะสม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จุดมุ่งหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้นำเงินตรงนี้มาแก้ไขปัญหาประชาชน3.2 เรื่อง ขอทราบยอดเงินสะสมที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุกภัย นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎฺ อภิปราย อยากทราบรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความเป็นห่วงประชาชนหลังจากประสบปัญหาอุทกภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้อยากให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีแนวทางช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชน ยอดเงินสะสมที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนให้มากที่สุด ด้วยการวินิจฉัยจากผู้บริหารและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน

 

ท่วงที นางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง ในส่วนของเงินสะสมใช้โดยระเบียบใช้ตามความเหมาะสม ในฐานการเงิน จะต้องกันตามที่หนังสือสั่งการเป็นกลางๆไว้ เงิน 127 ล้านสำรองไว้เป็นเงินสะสมที่เราจ่ายขาดครั้งก่อนและยังไม่จ่าย อยู่ 18,187, 000 เงินสะสมเหลือ นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 อภิปราย จากข้อมูลในตารางสำรองรายจ่ายในการบริหารงาน สาธารณภัยเกิดขึ้นจำนวน 20 ล้าน กันไว้เกี่ยวกับการศึกษา ประเพณี ค่าใช้จ่ายสนง.เผื่อรายได้เข้าไม่ทัน ตามหลักแล้วงบประเพณีอยู่ในงบประเพณีอยู่แล้ว รายจ่ายสนง.รายจ่ายมากเกินไป โครงการการศึกษาก็มีงบ มองว่า 20 ล้านค่อนข้างสูงไป 24 ล้าน ขนส่ง จะนำมาอีก ซึ่งจะเยอะมากกว่าเดิม อยากให้พิจารณาในตรงนี้ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง ฝ่ายบริหารยินดีรับฟังและจะนำไปปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ปลัด ผ.อ.กองคลัง เพื่อรับเอาคำอภิปรายถึงห่วงใยประชาชนดังกล่าวมาพิจารณาอีกครั้ง นางทุเรียน ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง ภาพรวมเงิน 24 ล้าน เป็นงบประมาณรายรับปี 2562 ภาพรวมของเราตั้งไว้950 ล้านยังไม่ล้น แม้มีเงินเข้ามา 24 ล้นไม่ล้น แต่หากรายจ่ายหากมีความจำเป็นต้องช่วย สามารถ

 

โอนไปตั้งใจ ไปเพิ่มจ่ายในรายที่ต้องจ่ายได้ ยังไม่ได้ตกเงินเป็นเงินสะสม เงินสะสมที่รายงานนั้นหมายถึงเงินสะสมจะต้องใช้จ่ายในขณะนี้ 30 สิงหาคม 2562 เงิน 24 ล้านยังเป็นรายรับของ ปี 2562 นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3 อภิปราย รายได้ขนส่ง 24 ล้านยังไมถือเป็นเงินเกินเกรงว่าเงินส่วนอื่นๆจะเข้ามา ถ้าโครงการไม่สามารถจัดทำงบประมาณได้ ถือว่าโครงการนั้นตกไปยอดตรงนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองอภิปรายมา สรุปคือสามารถเพิ่มได้ จาก 35 ล้านรายละเอียดปลีกย่อยคงจะไม่มี ยอดเงินดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาประชาชนได้ โดยจะทำการปรึกษาท่านนายกฯและคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ผอ.กองคลัง เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ นายอนันต์ จิตพันธ์ สอบจ.อำเภอนามน .อภิปราย ขณะนี้ประชาชนทั่วจังหวัดกาฬสินมีความเดือดร้อน ปัญหาแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไป พื้นที่ขาดง อ.นามน ประสบปัญหา ถนนขาดไม่สามรถสัญจรไปมาได้ ถนนขาดรถไม่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้รถพอที่จะสัญจรไปมาได้ การที่จะซ่อมแซมให้แข็งแรงและได้มาตรฐานยังไม่มี ทางนายอำเภอ จึงจอความอนุเคราะห์ อบจ. ช่วยเหลือ เพราะงบปัจจุบันเป็นของชาวบ้านช่วยกัน จริงๆ นายคงเดช เฉิดสถิตย์ สอบจ.อำเภอกมลาไสย เขต 2 อภิปราย ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักกว่าปี 2560 ซึ่งคาดว่าหลังจากน้ำลดจะเกิดความเสียหายมากแน่นอน อยากให้ผู้บริหารไตร่ตรองเตรียมรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสิทธิ์ อาจบรรจง อภิปราย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน​ ราชการ ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชน ได้จัดเครื่องสูบน้ำรร.บ้านบ่อ ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้ให้ความสำคัญและยังได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในหลายพื้นที่ ผอ.กองช่าง และผอ.เฉลิมขวัญได้ไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเห็นได้ในความห่วงใยของคณะบริหารที่เห็นความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชน ในฐานะตัวแทนชาวอำเภอกมลาไสยต้องขอขอบคุณ ในส่วนของเรื่องเงินสะสมอยากให้ทางคณะผู้บริหาร ปลัด และผอ.กองคลังได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในเรื่องนี้อีกที นายวิรัตน์ ภูต้องใจ สอบจ.อำเภอสมเด็จ เขต 2 อภิปราย อยากให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเฟสเพื่อให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นถึงบทบาทการทำงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการทำงาน ซึ่งให้ความสำคัญในทุกปัญหาของประชาชน และนำงบประมาณที่มีอยู่มาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงที และในเรื่องของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนอยากให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ไปทราบปัญหา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 8  
สถิติเดือนนี้ : 1,114  
สถิติปีนี้ : 7,474  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,847  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.