+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 5 โครงการ       อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภา       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 8 โครงการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562 15:31:05   อ่าน : 136 ครั้ง
รายละเอียด :

อบจ.กาฬสินธุ์​ ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม​ อำเภอนามน

            18 กันยายน 2562​ เวลา 10.00 น.ณ วัดอโศการาม ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน นายอนันต์ จิตพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอนามน และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามนให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้นายอุทัย อาษาศึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงในนามผู้จัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

 

ในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน จะได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมในการส่งเสริม บำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์และจรรโลงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นการส่งเสริมแสดง ซึ่งความพร้อมเพรียงในทางที่ดีงามและที่สำคัญก็คือ เป็นการเสริมสร้างความรักสมัครสมานและสามัคคี ของคนในชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป ภายในงานจัดให้มีการถวายเทียนพรรษา การประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน ประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

          ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทที่หลากหลายและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดไป

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ อ.กมลาไสย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 73  
สถิติเดือนนี้ : 1,315  
สถิติปีนี้ : 17,422  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 219,897  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.