+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 5 โครงการ       อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภา       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 8 โครงการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จํานวน 9 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 จํานวน 4 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร) ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2562 15:02:43   อ่าน : 149 ครั้ง
รายละเอียด :

 

อบจ.กาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร) 

 

          20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 พร้อมนายวิรัตน์ ภูต้องใจ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นางจารุวรรณ พันเดช รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์  พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ระดับปริญญาตรี(ตลอดหลักสูตร)  โดยมีนางภัลลิกา  ดลรักษ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ว่า โครงการทุนการศึกษาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดให้แก่นักเรียนนั้น เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและสนับสนุนให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับทุนนั้น จะเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความขยันหมั่นเพียร โดยได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการของโรงเรียน และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษามาแล้วจำนวน 302 ทุน โดยมอบทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 33,000 บาท ต่อปีการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้มีผู้ได้รับทุนซึ่งสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 12 ทุน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

             ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน โดยได้สนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสนักเรียนในสังกัดที่ด้อยโอกาส ได้มีความเท่าเทียมทางการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ได้รับทุนมีความตั้งใจ มีความอุตสาหะพยายามศึกษา และมีอนาคตที่ดีต่อไป

 


 


 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ครั้งที่ 15/2562 อ.สหัสขันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก​ ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ อ.กมลาไสย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 67  
สถิติเดือนนี้ : 1,309  
สถิติปีนี้ : 17,416  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 219,891  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.