+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๘ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๖ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๕ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กําหนดราคากลาง จํานวน ๑ โครงการ        อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จํานวน ๒ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๒ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน ๒ โครงการ     
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 13:07:44   อ่าน : 68 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด)

โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ – วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านประกาศถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในครั้งนี้

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๑ ประสูติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๓๑๐ ณ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะนั้นพระราชบิดายังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี และพระราชมารดาเป็นหญิงสามัญ ชาวตำบลอัมพวา ชื่อว่านาค พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรี ยามว่างจากภารกิจสงครามได้ทรงทะนุบำรุงบ้านเมือง ทางด้านศาสนา การศึกษา ศิลปะและวรรณกรรม

รัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น ยุคทองแห่งวรรณคดี ผลงานของพระองค์ มีมากมาย เช่น บทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ บทละครนอกเรื่อง ไกรทอง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัยคาวี กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทพากย์รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์เพลงบุหลันลอยเลื่อน การใช้ธงช้างเผือก การสร้างนครเขื่อนขันธ์ (อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) โปรดให้สร้างวัดอรุณราชวรารามและทรงปั้นพระพักตร์พระประธาน ด้วยพระองค์เอง ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ที่งดงามมาก เป็นต้น ด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญ ของโลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพจศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19
อบจ.กาฬสินธุ์ สามัคคีรวมพลังBig Cleaning Day พร้อมใจสู้ โคโรนา 2019 (COVID 19)
อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 41  
สถิติเดือนนี้ : 288  
สถิติปีนี้ : 7,219  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 232,000  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.