+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน,กรกฎาคม 2563 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ เรื่อง ของนายอำนาจ บุตรสุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกภาคม 2563 จํานวน 7 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 12 กรกฏาคม 2563 19:05:28   อ่าน : 103 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร

 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร) ได้มอบหมายให้ ดร. ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๒ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ, ดร.พีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๔ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ, นางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ร่วมกับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (สจ.) ได้ชี้แจ้งและนำเสนอเรื่องปัญหาที่ดิน ปัญหาเอกสารสิทธิ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่สามารถนำมาออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ (สปก.), พื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือที่สาธารณประโยชน์ และเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ประชาชนได้เข้ามาจับจองเป็นที่อยู่อาศัย โดยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

และช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ และอำเภอดอนจาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะนำข้อมูลต่างๆ เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 60  
สถิติเดือนนี้ : 513  
สถิติปีนี้ : 14,366  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 239,147  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.