+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา       อบจ.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน        นายก อบจ.ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชน       อบจ.กาฬสินธุ์สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันCovid-19 แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ       แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       การดําเนินการตามมาตรการของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ     
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม 2563 16:55:33   อ่าน : 299 ครั้ง
รายละเอียด :

 อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ

                    31  กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์  นายนพกุล  ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายฯ  โดยมีหัวข้อราชการเพื่อพิจารณา ได้แก่ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) และการจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางและความจำเป็น ในการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 15 เครื่อง ที่ประชุมเห็นว่าก่อนที่จะมอบอุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) มีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ให้เข้าใจ เพื่อจะได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ได้ถูกต้อง ก่อนที่จะนำไปมอบให้กับส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป ข้อพิจารณาต่อมาเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้ข้อเสนอแนะ ร่างตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สืบเนื่องจากเอกสารเป็นทรัพยากรที่สำคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการบริหารและการปฏิบัติงานหรือใช้อ้างอิงเมื่อมีปัญหาทางกฎหมาย จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ได้แก่ เอกสารระหว่างการใช้งาน เอกสารกึ่งการใช้งาน เอกสารพ้นการใช้งาน  โดยขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนราชการพิจารณาเอกสาร ที่มีความสำคัญ หรือมีระยะเวลาการเก็บเอกสารมาแล้วเป็นเวลาหลายปี เพื่อคัดแยกความสำคัญและนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน
นายก อบจ.ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชน
อบจ.กาฬสินธุ์สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันCovid-19 แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 29  
สถิติเดือนนี้ : 1,384  
สถิติปีนี้ : 11,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 260,016  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.