+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 5 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 6 โครงการ     
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2563 20:04:06   อ่าน : 137 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจฯแก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

            ด้วย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นแม่ข่ายทางด้านการบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด มีการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลการให้บริการในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๒,๔๙๑ ราย เฉลี่ย ๗ วัน/ราย ดังนั้นเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีการหายใจไม่เพียงพอ หรือมีภาวะหยุดหายใจเพื่อช่วยระบายอากาศในปอด จึงมีความจำเป็นจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ปัจจุบันโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีเครื่องช่วยหายใจไว้บริการทั้งหมด ๖๑ เครื่อง อยู่ในระหว่างซ่อมแซม ๓ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยและพบว่าเครื่องช่วยหายใจแต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปีขึ้นไป

            ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยวิกฤต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบฯ ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)
อบจ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.กาฬสินธุ์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 36  
สถิติเดือนนี้ : 1,497  
สถิติปีนี้ : 17,018  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 241,799  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.