+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตําแหน่ง แม่บ้าน)       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ      
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม 2563 10:33:44   อ่าน : 92 ครั้ง
รายละเอียด :

 วานนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีสักการะพระประชาชนบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

               ด้วย อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

               โดย พิธีสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีฯนำหัวหน้าส่วนราชการ ถวายสักการะพระประชาชนบาล พร้อมชมขบวนการรำบวงสรวงจากนางรำ ๑,๓๐๐ คน ตัวแทนส่วนราชการ กลุ่มสตรี ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงมหรรมสินค้า OTOP ดีเมืองกาฬสินธุ์ จากทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วม  นับว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความสามัคคี  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจะมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตราเทโวฯ โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อโปรดพุทธมารดา ซึ่งมีคณะสงฆ์ 200 รูป พร้อมขบวนเทวดานางฟ้า ลงมาจากบันไดสวรรค์เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร  หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะท่องเที่ยวต่อในพื้นที่ของอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธนิมิตภูค่าว วัดป่าสักกะวัน วัดเวฬุวัน และสะพานเทพสุดาเพื่อชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อบจ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดตลาดอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุบ
อบจ.กาฬสินธุ์ รับมอบนโยบายปฏิบัติราชการฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 33  
สถิติเดือนนี้ : 1,023  
สถิติปีนี้ : 18,113  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 242,894  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.