+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2564 11:11:15   อ่าน : 93 ครั้ง
รายละเอียด :

    ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชมผลการดำเนินงานด้านดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงการบริการและทำงานร่วมกับชุมชน

   3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวนงนุช   คูสกุลรัตน์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายกีรฒิการย์   พิมพะนิตย์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล พนักงาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ให้การต้อนรับ    ก่อนการตรวจเยี่ยม ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มอบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิฯ ให้แก่ผู้บริจาคพัฒนาปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธ และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 30 ราย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธ และพร้อมเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยมีแผนที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในด้านการจัดบริการสุขภาพ ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อตอบสนองกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานด้านดูแลผู้ป่วย ให้เข้าถึงการบริการและทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี พร้อมน้อมนำหลักการทรงงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโยบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 1,112  
สถิติปีนี้ : 7,472  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,845  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.