สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1486 ครั้ง
Month : 46,340 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 578,639 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายสุนันท์ โคตะวินนท์
  ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางนันทิชา มองเพชร
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุม
  เบอร์โทรศัพท์ 089-714-9905
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ พัฒนสระคู
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวอุชุกร ปัญญามี
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวชวัลนุช สุดวิไล
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 087-223-4857
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางรัตติยา ฆารสมภพ
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 088-338-4497
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 3  
   2  3