เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  526
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,607
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  162,011
  IP :  172.70.43.197
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

         ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
» อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» ระเบียบอบจ.กาฬสินธุ์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
» ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ
         ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
» ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
» ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
     ประกาศประกวดราคา สอบราคา
     สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
     ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
         ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
» สถานที่บริการข้อมูล


ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061