เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  3
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  22
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,767
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  162,171
  IP :  172.70.42.185
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» บุคลากร - ผู้บริหาร
» นายประยงค์ โมคภา
   ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
» -ว่าง-
   ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
» นายอนันต์ พิมพะสาลี
   ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองประธานกรรมการ)
» นายจักรี แสงสุริยินทร์
   ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรรมการ)
» นายนพกุล ปัญญาแก้ว
   ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรรมการ)
» นายบุญส่ง ถินจำลอง
   ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรรมการ)
» นายสุนันท์ โคตะวินนท์
   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการสภา (กรรมการ)
» นางทุเรียน ศรีสงคราม
   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ)
» นายเชิดศักดิ์ ฆารสมภพ
   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (กรรมการ)
» นายชัยศิริ โรจนกิจ
   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ)
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061