เลือกรายการข้อมูลที่ต้องการ
บุคลากร
ระบบกระดานข้อคิดเห็น
ระบบร้องเรียน - ระบบอุธรณ์
เชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  8
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  594
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,536
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  162,941
  IP :  172.70.42.185
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

» บุคลากร - เจ้าหน้าที่
» นายภาคภูมิ ราชสุนทร
   ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
» นางประโมก เจริญคุณ
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ว (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
» นายอาทิตย์ ภูคงน้ำ
   ตำแหน่ง : นิติกร ๖ว (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
» นางนภัสวรรณ ภูโอบ
   ตำแหน่ง : นิติกร ๖ว (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
» นายจารุวัฒน์ ทะชาดา
   ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
» นางสาวณัฐลี ปัญญามี
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
» นางสาวนวัณรัตน์ พันธ์สนิท
   ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์)
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-816-061