หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ดาวน์โหลด
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
---------------------------------------
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แผนผังการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
---------------------------------------
  คู่มือการควบคุมภายใน 2567
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2 คน
Today : 670 ครั้ง
Month : 15,793 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 192,315 ครั้ง

 Search Engine Google

Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรรินทร์ พิมพ์สวัสดิ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายประเคน สีเสน
  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสุภัสนันท์ ภูขันซ้าย
  ตำแหน่ง 0
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายทรงยศ แสงสุริยินทร์
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพียงเพ็ญ รัสมีจันทร์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายชัยนาท สุวรรณชาติ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1