หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ดาวน์โหลด
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
---------------------------------------
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แผนผังการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือการควบคุุมภายใน
คู่มือการตรวจสอบฎีกา
กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569)
นโยบายตรวจสอบภายใน
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 583 ครั้ง
Month : 17,046 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 190,241 ครั้ง