เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 443 ครั้ง
Month : 14,202 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 186,747 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569)
นโยบายตรวจสอบภายใน
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.กาฬสินธุ์