ข้อมูลบุคลากร กองสวัสดิการสังคม
นางลำดวน พรเรืองวงศ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางลำดวน พรเรืองวงศ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ว่าที่ ร.ท.นพ ชัยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุรัชฎาพร สุขนิตย์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประมวล เอกวงษา
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวัชรพันธ์ สวัสดิพละ
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอนุชารัตน์ มหาแสน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวภัณฑิรา เรืองศรีมั่น
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางไพบุญ แดนกาไสย
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา คูสกุลรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสิทธิพร แก้วกล้า
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนฤมล พรสอน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงศ์ ระวงศ์ศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางบุษบา อุดรกูล
  ตำแหน่ง : ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปริยากร พิงพิณ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยณรงค์ ภูแลขํา
  ตำแหน่ง : คนงาน
นายนิคม ประสงค์สิน
  ตำแหน่ง : คนงาน
นายวงศ์เดือน สีบุญลํา
  ตำแหน่ง : คนงาน
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.